Plakáty výstav spolu s aršíky

 

1 Sušice (1N)I.výstava,  ZN květen 1953, hor. črn - bílá                                  1a    1b

3 Praha I.výstava, 7 – 28.9. 1954,hor., 282 * 402, bílá,žlt.,črn.,mdr - mdr            3a   3b 3c

7 Přerov I.výstava,  8 - 29.7./1956, vert. 885(605) * 425, črv.,mdr. - bílá      7  

9 Jaroměř I.výstava,  21.9. - 7.11.1956, hot. 415*203, zln.,hnd. - bílá               9

57/ 1 Plzeň výstava, 28.VII.-11.VIII.1957 hor. 605*425, mdr. - bílá          

15 Příbram I.výstava, 20. - 27.9.1957, hor. 605*420, črv. - svzln.                    15

21 Trutnov II.výstava, 24.11. - 8.12. 1957, hor. 605*425, tmvmdr.- nažlt.        21 

23 Prostějov I.výstava, 13 -27.4. 1958, hor., 610 * 420, črn. - žlt.                    23            

25 Brno I.výstava, 15.8. - 15.9.1958, vert. 418*300 črn. - svzln.                      25  

26 Plzeň I.výstava, 9-23.11.1958.vert. črv,mdr - bílá                                        26 

29 Praha II.výstava, 18.10.-16.11.1958, vert., 405 * 580hnd.,bílá - okr.        29  čestné uznání    výstavní katalog vstupenka

38 Ústí n. Labem I.výstava 2-17.5.1959,ver.hnd. - okr                            

40 - 41 Slavkov I.výstava ZN 31.května 1959, ver. karm.,mdr.- žlt                    40a   40b      41a     41b 

42 Lipnik I.výstava 6.9. - 31.10.1959, hor. 605*425 črn.,žlt.,mdr.- bílá           42 

43 Brno III.výstava 5. - 22.září 1959, vert. 420*605 črn. - růž.                       43     

44 Přerov 2.výstava 13 - 29.9.1959, ver. 498 * 698 črv.,hnd. - žlt.                  44  

45 Mladá BoleslavI.výstava 20. - 27.9.1959, ver. 425*610 zln. - bílá                                    45 

52 Příbram 10.4. - 17.4.1960, hor. 422*298                                                                        52 

54 Č.Bud.I.výstava 17 - 27.5.1960, vert., 600 * 860 črn,črv,bílá - svmdr.               

57 Praha výstava ,Zrcadlo života a světa, vert., 288 * 418 črv.,žlt.,bílá,črn.– mdr.     57 

60/1 Č.BUDĚJOVICE II.výstava 21-28.11. 1960                                   

79 Gotwaldov I.výstava 5.-15.11.1961, hor. a) črn. - svzln., b) črn. - žlt.zln.

83 ÚSTÍ nad LABEM II.výstava ZN 4. – 14.12. 1961                         

84 LUTÍN I.výstava 27.listopadu - 3.prosince                                                               84 

93 Č.Bud. II.výstava 1 – 14.9. 1962, hor., 610 * 428 črv - bílá

62/1 Přerov 3. výstava 1.4.-15.4.1962, hor., 700 * 468, črv., črn. - žlt.

116 Praha 16.5. – 9.6.1963,hor  605*425, črn, črv. - bílá

124 Č.Bud III.výstava 1 – 15.9. 1963, vert., 826 * 292, črn. - bílá

127 Gotwaldov II.výstava 28.9. - 6.10. 1963, hor., črn.,črv.- svžlt.

146 Olomouc 5.výstava 15.8. - 6.9.1964, vert., 408 * 588, črv,zln,bílá - žlt.

30ks

168 Přerov 4.výstava 18.4.-19.5. 1965, hor., 700 * 498, črv.,črn. - žlt.

172 Č. Bud. I.výstava 700 let města, vert. 605*850, črv.,črn.,bílá - mdr.

182 Brno IX.výstava 11 - 26.9.1965,hor. 427*302, črv. - žlt.

188 Č. Bud. II.výstava 21.-28.11.1965, hor. 615*428, črv. -bílá

202 Brno X.výstava 10 - 25.9.1966, hor. 427 * 302,črv. - žlt.

204 Č. Bud.III.výstava 10./1966

215 Brno 11.výstava20.5.- 4.6.1967, hor. 427 * 302, črv. - žlt.

67/1 Přerov I.výstava PE 7 - 21.5. 1967, ver. 498 * 698, a) črv.,zln.- nažlt., b) črv.,tmv.zln. - nažlt.

67/2 Plzeň výstava PVF 25.6. - 9.7.1967 hor. 600*425  40ks

68/1 Opava I.výstava sběratelů 17.-24.111968.,vert. A5, mdr. - bílá

242 Brno XIII. výstava 7 - 16.9.1969, vert. 210 * 302 mdr. - bílá

243 Ostrava VII.výstava 30.8. - 7.9. 1969, črn. - a) žlt., b) růž., c) svzln.

70/1 Opava3.výstava 21.- 22.11.1970, hor., 615 * 285, črn. - črv.

70/1 Teplice výstava 14.5.-21.5. - 1972,vert. 425*615, črn. - růž.

74/1Žatec výstava 1 - 9.5. 1974, hor., 610 * 425, črv. – bílá

316 Č.Bud.10.výstava 10 - 13.10.1974, vert., 600 * 835 ;črv.,črn. - žlt.

Bystrica Klodzká 1945-1974,  hor. 383*310, mdr.,črv. - bílá 50ks  

327 Bratislava výst. 16 - 27.6.1975, vert.287 *380&

335 Bystrica Klodzkávýstava ČS. sbírek 24.5.-30.9.1975 vert, 412 * 578

75/1 Přerov5.výstava 5.10.1975, hor., 700 * 498, črv.,črn. - žlt.

76/1 Teplice IV.výstava 16 – 24.10.1976, hor.,  698 * 495, sv.mdr. - bílá

357 Č.Bud. XVI.výstava 9. - 31.12.1977, hor., 600*4, 20mdr.,črv. - bílá

374 Č.Bud. XVIII.výstava, 1.5. - 30.9.1978, hor., 605*400, črv.,mdr.,črn.,šedá -bílá

382 Strakonice 10.výstava 21. - 27.10.1978,hor. 485*355, mdr.,oranž. - bílá 

388 Znojmo setkání sběratelů 7.4.1979, vert.

399 Č.Bud.20.výstava, 23.8. - 21.10./79, hor.600 * 425, mdr. - bílá

80/1 Přerov 6.výstava 13 - 21.9. 1980, hor., 700 * 495               črv.,črn. - žlt.                                       60ks 

423  Ostrava  II.kraj. výstava ZN 15-22.3. 1981                         črn.,zln.-bílá                                          

426  Teplice 9.výstava 7 - 14.6. 1981, hor., 702 * 495                 črv. - bílá                                

81/1 Opava Výstava-Burza 21-22.11. 1981, ver.  A5                   črv-nazln

81/2 Ostrava  výstava ZN 15. -  22.3. 1981                                               

Š40  Karlovy Vary  VI.výstava 22-29.7.1984,vert. 300*420        črn - žlt                                           

441  Přerov 7.výstava 20 - 26.10. 1984, hor., 605 * 420              mdr.,črv. - bílá                                             

440   Ostrava XIX.výstava ZN 21. - 28.10.1984                          črn. - bílá                                        

445   Teplice 10.výstava 19 - 22.5.1985, ver. 425 * 605               hnd.-žlt.                                     

85/1  Ostrava XX. výstava ZN, 21. - 28.4.1985                                                                                    

454   Ostrava XXI. výstava  ZN, 12. - 19.10.1986                                                                                 70ks  

458   Ostrava XXII.výstava ZN 11.-18.10.1987                           tmvzln. - bílá

470   Ostrava XXIII . výstava  ZN, 16. – 23.10. 1988                  hnd. - bílá                                                          

477   Mladá Boleslav V.výstava 24.6. - 1.7. 1989                        črn.,oranž, - svhnd.

89/1  Ostrava XXIV.výstava 15. - 22.10.1989                              hnd. - bílá

90/1  Ostrava-Poruba  XXV.výstava ZN, 21. - 28.10.1990           mdr.,črv.,žlt.,črn. - bílá                         

492-493 Frýdek Místek 7.výstava ZN 7.X. - 11.X. 1991, vert.      črn. - črv.                                                      

96/1   Brno sirka = zápalka 1.6.-.31.7.1996, vert. - 210 * 297      a)  hor. Furth b) hor. Česká sirk. Č.Budějovice

97/1   Vratimov 23 - 29.6.1997 hor. A3 kopie

98/1   Praha výstava ZN Goethe instut 23-25.6.1998                    a) črn. - žlt. b) črn. - črv. německy      80ks 

02/1   p.v. Šlapanice 22.3. - 22.6.2002, vert. - 420 * 595              žlt.,črv.,črn.,mdr. - bílá                                

02/2   p.v. Ivančice 2.7. - 29.9. 2002, vert., - 2*(297 * 420)          kopie                                                             

02/3   Hovězí výstava ZN B.Bláhy OÚ 20.9.-26.9.2002                črn.-bílá                                            

03/1   Háj ve Slezku 11. - 12.10. 2003, hor.                                 a) črn. - zln.   b) črn. - žlt. (kopie)

06/1   Smržovka výstava 1.2. – 29.3.2006 ver.                             črn - oranž

06/2   Klatovy sběr. výstava 6.- 30.4. 2006,vert.                           črn. - zln. 

07/1   Klatovy 2.sběratelská výstava 10. - 27.5.2007, vert.            črn. -žlt.    

09/1   Jablůňkov 27.3.-4.10.2009                                                                                                       90ks   

09/1   Nové Sedlice 28 a 29.11.2009, hor. A4  kopie

10/1   Nové Sedlice 28.11.-29.11. 2010, hor.                                črn.,tmvzln. - svzln. 

10/2   Železnice 3.3.-21.4.2010                                                    a) A3 - črn. - zln., b) A4 - črn.,mdr.,zln.,črv.,žlt. - bílá, c) jako b ale jiné ZN        

  Svaz staňte se členy ČFS,vert, 420 * 595                                    bílá,črv.,črn. - zln. 

  Svaz staňte se členy ČFS,vert, 590*405                                      mdr.,žlt.,črv.bílá,zln. - bílá   

  Orbis ZN - vinetů,alpínky,vlajky, 475*170                                  črn.,črv.,zln., žlt., - bílá

  Orbis ZN - vinetů,alpínky,vlajky, 475*170                                  mdr.,črv.,črn.,žlt., - bílá

  Bystrica Klodzká ,,Lenin 1917-77  vert., 375 * 525                    mdr.,črv.,črn. - bílá                       100ks

  muzeum Bystrica Klodzká, vert, 670 * 940                                  bílá,črv.,žlt. - črn.

   02/11                                                                                                                                             102ks  

                                      Plakáty  burz, hobby setkání

        Brno I.jarní burza 22 – 23.5. 1971, vert., 310 * 435               črv. – žlt.

        Č.B  XIII. kraj. burza 4.9. 1976, hor., 585 * 412,.                   črn. - sv.okr.

        Znojmo setkání sběratelů 14.10.1979, vert.                             črn., zln. - bílá

        Znojmo setkání sběratelů 2.3. 1980, vert.                                črn., črv. - bílá

        Teplice všeob. burza 15.6.1980, hor. 610*425                         črn. - růžová

        Znojmo setkání sběratelů 5.10. 1980, vert.                              črn.,hnd. -  žlt.

        Znojmo setkání sběratelů 4.X.1981, vert.                                črv,mdr,žlt,črn-bílá

        Znojmo setkání sběratelů 1.3.1982, vert.   A4                          a) črv,mdr – bílá, b) črv,zln-bílá

        Znojmo setkání sběratelů 7.3.1982,vert.    A4                          črn,zln – bílá

        Brno Jarní burza 22.-23.1982, vert. 420*600                            črn.-žlt.

        Znojmo setkání sběratelů 3.10.1982 vert.  A4                          črn,hnd - bílá

        Znojmo setkání sběratelů 27.2.1982 vert.  A4                          okr,mdr-bílá                     

        Žatec burza 26.2. 1984, hor., 584 * 410,                                  kopie                      

        Lovosice burza 7.5.1984, vert., 410 * 584                               kopie

        Znojmo setkání sběratelů 7.10.1984,vert.                                črv,mdr,oranž - bílá

        Vodňany 8.burza 13.10.1984, vert. 420*595                           črn. - črv.

        Havířov burza kuriozit 15.1.1984, vert. 297*420                      svmdr.črv.,črn. - bílá 

        Prostějov Bleší Trh 27.10.1984, ver.420 * 600                        črv. - svzln.

        Prostějov Bleší Trh 25.10., vert. 610*865                               mdr. - bílá

        Havířov burza 17.11. 1985, vert., 240 * 658                            mdr.,črv.,črn. – bílá

        Adamov burza 23.11.1985, vert. 210 * 313                             mdr. - bílá 

        Havířov burza kuriozit 9.3.1986, vert. 297*420                        tmv.črv.,črn. - bílá

        Vodňany 12.burza 11.10. 1986,vert. 420*595                          mdr - bílá        

        Vodňany 13.burza 11.4.1987, vert. 420*595                            zln. - bílá                                          

        Brno burza 24.3.1991, vert., 299 * 418                                    črv.-bílá                                         

        Přerov hobby 26.10. vert. 420*297                                          črn - okr

        Přerov velké setkání sběratelů hor. 600*420                              črn.,črv. - bílá 

        Olomouc burza 30.11. 1991, hor., 600 * 420                            črn. - bílá                                          

        Přerov hobby 21.12.1991 vert. 420*297                                   črn.,črv. - zln

        Brno burza 16.9.1995, hor., 598 * 430                                     črn. - bílá

        Praha Sběratel 15. - 17.9. 2006,vert.420*600                            sady fotek - mdr.                               32ks

 

CELKEM..............................134 ks